Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet wel wat in een gedragscode voor dronegebruik. Volgens de minister zou zelfregulering laten zien dat de sector en de provincies hun verantwoordelijkheid nemen. ‘De regels voor het veilig gebruik van drones en de regels omtrent de privacy zijn en blijven uiteraard van kracht, naast een gedragscode.’

Van Nieuwenhuizen: ‘De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming, die de aanleiding vormt voor de gedragscode, ligt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies.’ Ze geeft aan dat ze de gedragscode onder de aandacht gaat brengen van het Interprovinciaal Overleg.

Lees het bericht van binnenlandsbestuur.nl.