In gesprekken met Nederlandse onderhoudsbedrijven blijkt één van de zorgen bij de invoering van een Safety Management System (SMS) een macho cultuur te zijn. Die leidt tot minder meldingen van gevaarlijke situaties en het (bewust?) niet volgen van veiligheidsrichtlijnen. Intensivering van de communicatie inspanningen hebben geen, of zelfs een averechts effect.

Op 30 maart 2016 zal een HUFAG Themamiddag* plaatsvinden, georganiseerd in samenwerking met de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam, waar de themamiddag ook plaats zal vinden.

De themamiddag poogt antwoorden te vinden op vragen als:

  • Wat zijn de kenmerken van een macho cultuur?
  • Wat zijn de nadelen van een dergelijke cultuur voor de veiligheid? Zijn er ook voordelen?
  • Hoe doorbreken we een macho cultuur en verhogen we de veiligheid?

Het middagprogramma omvat drie lezingen (JetSupport, Vrije Universiteit & Koninklijke Luchtmacht) en een discussie. Het officiële programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Programma (onder voorbehoud)

14:30 ontvangst
15:00 welkom door Robert Jan de Boer (HvA) en/of Paul Meijer (HUFAG)
15:05 lezing 1: Wat is cultuur, wat is “macho cultuur”. Door antropoloog David Passenier (VU)
15:30 lezing 2: Cultuur bij JetSupport
15:55 pauze
16:20 lezing 3: Cultuur bij de Klu onderhoud. Door Ronald ter Wee
16:45 discussie
17:00 einde & borrel

Klik hier om te registreren! Deelname is gratis.

Bericht van Aviation Academy.

* Themamiddagen

Een paar keer per jaar worden door de HUFAG (Human Factors in Aviation Group) open themamiddagen georganiseerd. Op deze bijeenkomsten aan het eind van de middag wordt een actueel thema onder de aandacht gebracht. Deskundigen verzorgen een inleiding en met de aanwezigen wordt over het onderwerp nader van gedachten gewisseld. Na afloop kan er onder het genot van een drankje en hapje worden nagepraat.