Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek van de gemeente Amsterdam, mede namens de gemeente Lelystad, d.d. 28 maart 2018 en het advies d.d. 3 april van de nationale politie, Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere luchtverkeersactiviteiten rond de gecontroleerde ontploffing van een 600 kg zware zeemijn wordt aangewezen het tijdelijke gebied met beperkingen Markermeer, een cirkelvormig gebied:

- met een straal van 1 nautische mijl met als middelpunt de positie met de coördinaten 52°33'19.4"N 005°16'34.6"E;

- vanaf de grond tot 1500 voet boven gemiddeld zeeniveau (AMSL);

- op 4 april 2018 van 15:00 uur plaatselijke tijd tot zonsondergang;

- en binnen eenzelfde gebied maar dan vanaf 1500 voet AMSL tot FL 60 wordt via klaringen en coördinatie tussen luchtverkeersleiding en de Explosieven Opruimings Dienst Defensie geen luchtverkeer toegelaten in de minuten rond de gecontroleerde ontploffing.

Lees de beschikking.