LVNL is wereldwijd de eerste luchtverkeersleidingsorganisatie die zelf gaat communiceren over haar eigen veiligheidsprestaties en de potentieel ernstige voorvallen in haar operatie.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) stelt op haar website algemene informatie beschikbaar die uitleg geeft over veiligheid bij het geven van luchtverkeersleiding.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) stelt vanaf vandaag op haar website algemene informatie beschikbaar die uitleg geeft over veiligheid bij het geven van luchtverkeersleiding. Zo wordt bij concrete voorvallen een toelichting gegeven op oorzaak en gevolg én aan de activiteiten die zijn ondernomen om de kans te verkleinen dat een dergelijk voorval zich in de toekomst nog eens voordoet. Verschillende bijgevoegde statistieken geven daarnaast een uitgebreid beeld van de invloed van een voorval op het algemene veiligheidsniveau van LVNL.

LVNL ’s veiligheidsprestaties zijn wel al duidelijk en inzichtelijk bij betrokken partners in de Luchtvaart, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en sectorpartners Schiphol en KLM, maar als transparante organisatie neemt LVNL nu ook de verantwoordelijkheid om het grote publiek tijdig op de hoogte te stellen. Het zelf publiceren van veiligheidsprestaties past bij een professioneel bedrijf dat een belangrijke maatschappelijke taak uitvoert en verantwoord omgaat met voorvallen die onvermijdelijk bij de bedrijfsvoering aan de orde kunnen komen.

Paul Riemens, CEO Luchtverkeersleiding Nederland: “Om een hoge mate van veiligheid te bereiken en te behouden heb je als organisatie zelf lerend vermogen nodig. Pas als je in staat bent om daar transparant over te zijn, kun je als organisatie het vertrouwen van de omgeving verdienen. Deze stap zetten wij vandaag.”

Fred Bijlsma, Officier van Justitie Luchtvaart, Openbaar Ministerie: “Een organisatie die op deze manier omgaat met veiligheid in haar dagelijkse operatie, toont haar vermogen om zelf te verbeteren zonder dat ik als Officier van Justitie het strafrecht hoef in te zetten. Voor de verbetering van de veiligheid is leren veel effectiever dan straffen. Ik denk dat dit initiatief kan bijdragen aan een grotere transparantie binnen de (grote) luchtvaartsector.”

Roderick van Dam, Chairman Just Culture Task Force EUROCONTROL: “Met dit initiatief plaatst LVNL zich in de voorhoede van Just Culture management in de luchtvaart. Dit is voor ons programma een grote stimulans voor een op vertrouwen gebaseerde Just Culture tussen luchtverkeersleiders, piloten, management en de nationale justitiële organisaties in Europa.”

Patrick Ky, Executive Director European Aviation Safety Agency (EASA): “Deze stap van LVNL, om niet alleen te publiceren wat er is gebeurd maar ook waarom, markeert een belangrijke stap voorwaarts en zal het vertrouwen versterken bij het grote publiek in het zelf lerend vermogen van luchtverkeersleidingsorganisaties. Het laat zien wat je kunt bereiken wanneer organisaties verder willen gaan dat wat volgens de regels vereist is, door proactief en transparant de veiligheid van hun dienstverlening te beheren.”

Bericht van Luchtverkeersleiding Nederland.