​Van LVNL - ADIS (Aeronautical Design & Information Services) ontving de KNVvL een informatiebulletin met betrekking tot het indienen van wijzigingen in de AIP* en AIC informatie.

Voor grote wijzigingen dient ruim van tevoren contact met AIS te worden opgenomen. Voor veel AIP-pagina’s geldt daarbij dat moet worden voldaan aan de Procedure voor wijzigen AIP en regeling luchtverkeersdienstverlening op basis van Wet Luchtvaart Art. 5.11. Kleine AIP wijzigingen en en AIC's kunnen gewoon ingestuurd worden. Tevens is in dit bulletin een lijst opgenomen met de data ten aanzien van het indienen van wijzigingen, de publicatie en de formele ingangsdatum (AIRAC effective date). Luchtsportpartijen zoals KNVvL afdelingen en clubs worden verzocht met deze termijnen rekening te houden.

Lees het bulletin.

* zie afkortingen hieronder:

  • AIP (Aeronautical Information Publication)
  • SUP (AIP Supplements)
  • AIC-A (Aeronautical Information Circulars Series A)
  • AIC-B (Aeronautical Information Circulars Series B)​
  • AIS (Aeronautical Information Services)