De KNVvL ontving zeer recent via een beschikking de aankondiging van de instelling van een Tijdelijk Gebied met Beperkingen (TGB) door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Gezien de erg late ontvangst van dit bericht is een redelijke communicatie naar de achterban en luchtsporters bijna ondoenlijk, wat mogelijk gevolgen zou kunnen hebben voor de vliegveiligheid. De KNVvL is dan ook onaangenaam verrast en heeft formeel bezwaar aangetekend met het doel in de toekomst tijdig op de hoogte te worden gebracht van dergelijke activiteiten.