Het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat is gestart met een project om de indeling en gebruik van het Nederlandse luchtruim te herzien.Ze heeft daartoe een projectgroep ingesteld. Het huidige ontwerp stamt uit de jaren '50 van de vorige eeuw en voldoet niet meer qua operationaliteit en het steeds toenemende luchtverkeer.De routes van Lelystad passen er niet echt in, hetgeen ook gelijk de bron is van de vele protesten hiertegen.
De projectgroep is begonnen met het consulteren van alle betrokken partijen om input te leveren. Hiertoe is o.a. een vragenlijst opgesteld waar nadrukkelijk naar onze (luchtruim)behoeftes werd gevraagd. KNVvL heeft deze, mede namens AOPA en NACA, recentelijk ingestuurd. In dit document wordt antwoord gegeven op vragen wat onze behoeftes zijn, of er wijzigingen in gebruik op bepaalde locaties hebben plaatsgevonden, welke trends we zien en wat de impact hiervan zal zijn, wat knelpunten zijn en welke oplossingen wij als sector zien. Uiteraard is dit een lijvig document geworden wat tot stand is gekomen door de KNVvL centrale commissie Luchtruim, onder leiding van voorzitter Ton Pruisken, en de afdeling Operations.

Duidelijk is wel dat er een aantal grote beleidskeuzes gemaakt zullen moeten worden. Denk hierbij aan het verhogen van luchtruim klasse A tot boven FL180, toepassen van de '3-golden rules in airspace design', verkleinen van de TMA's, toepassing van het FUA principe inclusief de luchtsporten, ophogen van routes, invoering van de upside down wedding-cake, vaste RNAV arrival routes. etc. Uit deze termen blijkt al dat dit alles gespecialiseerd werk is. Verder zou parachutespringen geholpen zijn met een aanpassing van klimgebieden. En heel veel luchtsporten zouden geholpen zijn met het cancellen van de plannen voor grote luchtvaart vanaf Lelystad.

Nadrukkelijk hebben de GA-partijen gesteld dat zij hun inbreng zien als start van betrokkenheid bij de luchtruimherziening. Het luchtruim is er voor iedereen die de lucht in wil. De GA, waaronder alle KNVvL luchtsporten, is de grootste groep luchtvaartuigen in Nederland. Dit kan en mag niet genegeerd worden.