Het Ministerie van Defensie heeft in overeenstemming met de Staatssecretaris van I&M ten behoeve van de militaire oefening “Frisian Flag 2015” luchtruimbeperkingen ingesteld. Deze beperkingen vallen in week 16 en 17 (van 13 t/m 24 april) en worden ingesteld als Tijdelijk Gebied met Beperkingen (TGB). Een mix van militaire oefeningen en civiel luchtverkeer wordt daarbij onwenselijk geacht.

Dit is verwoord in de beschikking nr. MLA/039/2015 van 15 februari jl. waarbij vier TGB’s worden genoemd. Het voert te ver om de beperkingen te verwoorden. Hiertoe zijn de beschikking zelf (met tijden en fysieke afmetingen) en de beschikbare kaarten afdoende. Alle luchtruimgebruikers worden verzocht deze stukken goed te lezen en zich vanwege het handhaven van de algemene en luchtvaartveiligheid aan de beperkingen en voorwaarden zoals beschreven te houden. Met name artikel 3 is voor de recreatieve luchtsporters van belang.