De ontwikkeling van Twente Airport is weer een stap dichterbij. Vandaag stelden Provinciale Staten het luchthavenbesluit vast. In dit besluit zijn randvoorwaarden op gebied van milieu vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer.

Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twenthe te realiseren, als onderdeel van Technology Base. Met de vaststelling van het luchthavenbesluit ligt de provincie Overijssel op koers om eind maart het bevoegd gezag over te nemen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie trekt volgens planning op 30 maart de militaire status in, die de luchthaven nu nog heeft. Op die datum kan Twente Airport als civiele luchthaven worden geopend.

Vliegfunctie
Met het luchthavenbesluit wordt Twente Airport nu echt een regionale luchthaven, nadat het decennia lang hoofdzakelijk een militaire functie had met beperkt civiel gebruik. De nieuwe vliegfunctie richt zich met name op zakelijk, recreatief vliegverkeer en vliegverkeer op het gebied van onderhoud, vliegtuigontmanteling en testen. De afgelopen periode kon er op de luchthaven beperkt vliegverkeer plaatsvinden op basis van tijdelijke ontheffingen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie was sinds de sluiting van de vliegbasis (eind 2007) nog altijd bevoegd gezag over het vliegveld.

Lees verder op vliegeninnederland.nl.


Bericht van Vliegen in Nederland.