De commissie werd op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel opgericht en is een onafhankelijke adviescommissie die onderzoek heeft gedaan naar de kansen voor een duurzaam economisch sterker Twente en welke rol de voormalige luchthaven Twente daarbij kan spelen. De commissie is 6 september 2014 gestart en heeft haar advies op 30 oktober 2014 aangeboden aan de commissaris van de Koning, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten en de burgemeester van Enschede, Peter den Oudsten.

Eén van de conclusies die de commissie trekt is dat het vliegveld moet worden ontwikkeld tot “Technology Base Twente,” een iconische internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor ‘Advanced Materials and Manufacturing’. Om dit te realiseren luidt het advies van de commissie als volgt: Het concept voor Technology Base Twente vraagt om een integrale ontwikkelvisie voor het gebied waarbij ruimte is voor luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid en General en Business Aviation, maar dit is geen doel op zich. Het gebruik van de baan moet op een logische manier inhaken bij de gebiedsontwikkeling en een toevoeging zijn als vestigingsfactor voor Twente.

Deze conclusie wordt van harte gesteund door AOPA en de KNVvL die de General Aviation in Nederland vertegenwoordigen. AOPA en de KNVvL maken zich sterk voor ruimte voor de General Aviation. De komst van General Aviation naar de voormalige vliegbasis Twente biedt veel kansen voor bedrijven in de luchtvaart en gerelateerde bedrijven zoals onderhoud en opleiding. Dit zal tevens een positieve uitwerking hebben op de General Aviation in heel Nederland en de omliggende landen. De luchtvaartbranche is immers niet beperkt tot provincie- of landsgrenzen.

Indien de adviezen van de commissie van wijzen door overheid en bedrijfsleven omarmd worden, betekent dit een enorme stimulans voor de bedrijvigheid rond het veld, alsmede de creatie van de nodige banen.

De huidige gebruikers van het veld, de Vliegclub Twente en de Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers, hebben vandaag tevens afzonderlijk weer hun ontheffing voor een jaar verkregen.