Wil jij je lidmaatschap opzeggen? Wij willen je opzegging zo soepel mogelijk laten verlopen.De KNVvL kent 3 soorten leden, met verschillende opzegprocedures:

Aspirant-leden Het aspirantlidmaatschap (ASP als code op lidmaatschapskaart) verloopt automatisch op 31 december. Aspirant-leden hoeven dus niet op te zeggen.
Clubleden Alleen bij de afdeling Modelvliegsport is sprake van een clublidmaatschap. Clubleden zeggen op bij hun modelvliegclub.
Individuele leden Als individueel lid kun je opzeggen bij onze ledenservice. Zorg dat je dit uiterlijk 30 november doet. Opzeggen kan, onder vermelding van je lidmaatschapnummer, per post of per e-mail.