De voorbereidingen voor het nieuwe vliegjaar zijn in volle gang. Voor 2018 hebben we de ledenpas in een fris en herkenbaar jasje laten steken. Jeroen Beeke Design heeft gekozen voor diverse groentinten.

Groen staat symbool voor natuur en duurzaamheid. Onze luchtsporten en natuur gaan prima samen. Op verschillende vliegvelden wordt gevlogen in de directe nabijheid van bijvoorbeeld dassenburchten en edelherten. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met het welzijn van de dieren.
Vrij als een vogel is een gevoel dat veel piloten ervaren, vooral als zij de thermiekbel delen met een of meer prachtige roofvogels. Genieten van de natuur, maar altijd met respect voor flora en fauna. Dat is wat wij van onze leden verwachten. In de gedragscode voor recreatieve vliegers is daarom ook een passage opgenomen over natuurgebieden.

Papierarm

Een beter milieu begint bij jezelf; de KNVvL werkt sinds enkele jaren zoveel mogelijk papierarm. Wij moedigen brevethouders aan hun aanvragen zoveel mogelijk per e-mail in te dienen; deze archiveren wij dan ook digitaal. De mogelijkheden voor het invoeren van een digitale ledenpas zijn we momenteel aan het verkennen.

Contributie 2018

De contributierekening wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Is je e-mailadres nog niet bij ons bekend? Stuur dan een e-mail met je lidnummer naar ledenservice@knvvl.nl.
De facturen worden begin januari verzonden, de voorlopige contributiebedragen voor 2018 staan op de website vermeld. Tijdens de ledenraadsvergadering op 22 november zullen de tarieven definitief worden vastgesteld.

Opzeggen lidmaatschap

Als je in 2018 geen lid meer wilt zijn, denk eraan dat je voor 1 december je lidmaatschap bij de KNVvL opzegt. Dit kan via mijn.KNVvL.nl of door een e-mail te sturen naar ledenservice@KNVvL.nl.