De luchtvaartindustrie loopt op het gebied van tegenspraak lichtjaren voor. Hoe andere sectoren de succesformule afkijken.

Dat de luchtvaart op het gebied van leiderschapstraining op de meeste andere sectoren vooroploopt, is het rechtstreekse gevolg van enkele tragische vliegrampen in de jaren 70. Onderzoek naar rampen zoals die op Tenerife in 1977, met 583 dodelijke slachtoffers, wees uit dat menselijke factoren een hoofdrol hadden gespeeld. Daarop werd een trainingsprogramma ontwikkeld, crew resource management (CRM), bedoeld om de communicatie in de cockpit te verbeteren.

Gedragstraining

Al tientallen jaren gaat iedereen die in de cockpit werkt, door dezelfde gedragstraining. Als een copiloot denkt dat er iets misgaat, spreekt hij of zij dankzij de procedures en formuleringen van CRM de gezagvoerder makkelijker tegen dan vroeger. Algemeen wordt verondersteld dat de invoering van CRM vele honderden mensenlevens heeft bespaard. In de loop van de tijd zijn de procedures overgebracht naar andere sectoren waar teams onder tijdsdruk cruciale beslissingen moeten nemen, zoals de brandweer en crisisinterventie. Ook de zorg is aan de beurt: in enkele ziekenhuizen wordt met het systeem gewerkt. Een van de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, is Marck Haerkens.

Lees het hele artikel Leren van de luchtvaart op de website van Management Team.