De ledenvergadering van de Afdeling Schermvliegen wordt gehouden vrijdag 11 april in Hotel Amrâth Maarsbergen. De vergadering begint om 19.30 uur.

De voorlopige agenda is als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda vergadering
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 22 november 2013
4. Vaststellen verslag 2013 van het bestuur
5. Vaststellen financieel verslag 2013
Pauze
7. Aandachtspunten voor 2014
8. Voorstel soarcommissie
9. Voorstel aanpassen eisen brevetten
10. Juridische verbeteringen reglement
11.Overige voorstellen en vragen van gevolmachtigden
12.Sluiting van de afdelingsvergadering

Alle leden zijn welkom voor de vergadering om mee te praten over de onderwerpen. Stemrecht hebben alleen de afgevaardigden namens de schermvliegverenigingen en namens de individuele leden.
De agenda en bijbehorende documenten worden twee weken voor de vergadering op deze website geplaatst.