De maanden november en december stonden voor de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in het teken van de berging van de wrakstukken van MH17. Alle wrakstukken zijn naar Nederland gebracht en onderzocht op sporen, gefotografeerd, ingescand en vervolgens ingedeeld. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor het bezoek van nabestaanden aan luchtmachtbasis Gilze-Rijen om de wrakstukken te bekijken. Na deze bezoeken kan de driedimensionale reconstructie van een deel van het vliegtuig beginnen.

De drie onderzoeken van de Onderzoeksraad naar de oorzaak van de crash, de besluitvorming rondom vliegroutes en het vrijgeven van passagierslijsten zijn in volle gang. Informatie wordt verzameld en vervolgens wordt deze informatie gevalideerd en geanalyseerd.

Naast de voortdurende werkzaamheden in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17 is de Onderzoeksraad dit laatste kwartaal van het jaar gestart met twee nieuwe onderzoeken naar luchtvaartvoorvallen. Het eerste voorval betreft een harde landing die is veroorzaakt door een niet geactiveerd automatisch landingssysteem van een passagiersvliegtuig. Het tweede voorval betreft een helikoptervlucht waarbij de bestuurder vlak na de start ernstig gedesoriënteerd raakte.

De Onderzoeksraad heeft het afgelopen kwartaal geen luchtvaartrapporten gepubliceerd.

Tjibbe Joustra,
voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Vandaag publiceerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid de Kwartaalrapportage Luchtvaart 4e kwartaal 2014.

In deze kwartaalrapportage tref je informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2014 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Bericht van Onderzoeksraad Voor Veiligheid.