De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Kwartaalrapportage Luchtvaart over het derde kwartaal van 2017 gepubliceerd op de website.

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het derde kwartaal van 2017 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Bericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.