De Ledenraad van de KNVvL heeft woensdag 23 november tijdens de najaarsvergadering unaniem gekozen voor uitvoering van het implementatieplan KNVvL naar hoger niveau. Alle afgevaardigden van alle afdelingen binnen de KNVvL zijn groot voorstander van de verbeteringen.

De KNVvL wil een veel betere vereniging worden voor de eigen leden , als behartiger van de belangen voor de luchtsporten en kleine luchtvaart in Nederland en voor Nederlanders in het buitenland.

Daarvoor wordt de vereniging ingrijpend verbeterd. De belangen van de luchtsport en de kleine luchtvaart staan onder grote druk en de algemene opvatting is dat deze beter moeten worden behartigd. De inbreng van de verschillende luchtsporten als parachutespringen, zweefvliegen en modelvliegsport maar ook van schermvliegen en ballonvaren moeten veel belangrijker worden. Daarom willen de afdelingen binnen de KNVvL veel beter met elkaar samenwerken. De KNVvL streeft ernaar hierdoor ook een betere gesprekspartner van onder meer de overheid te zijn.

Martin Schröder als lid van de Raad van Advies: “In je eentje red je het niet als afdeling. Samen sta je veel sterker. Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk. Richt je dan ook op die samenwerking.''

Voor het verbeterproces is het implementatieplan KNVvL naar hoger niveau opgesteld. De Ledenraad van de KNVvL heeft woensdag 23 november tijdens de najaarsvergadering unaniem gekozen voor uitvoering van het implementatieplan. Alle afgevaardigden van alle afdelingen binnen de KNVvL zijn groot voorstander van de verbeteringen.

Voorzitter Ronald Schnitker noemde de keuze voor KNVvL naar hoger niveau een historische mijlpaal voor de KNVvL: “We richten ons weer op de toekomst van de luchtsporten en kleine luchtvaart. We laten de interne problemen uit het verleden echt achter ons. Ik ben heel blij dat alle leden van de ledenraad unaniem voor dit plan hebben gekozen.''

De verbeteroperatie KNVvL naar hoger niveau is geconcretiseerd met de doelstelling: We streven naar een organisatie die boeit en bruist van en voor beoefenaren van kleine luchtvaart en luchtsporten; waar ieder graag met elkaar samenwerkt. We willen kunnen overtuigen dat de KNVvL in staat is tot de beste belangenbehartiging voor onze luchtsporten en luchtvaartbeoefening, intern en extern. We zorgen dat leden weten waarvoor zij betalen en dat zij absoluut overtuigd zijn dat de KNVvL voor hen gezamenlijk en individueel unieke toevoegde waarde heeft. Ofwel: leden zijn tevreden over hoe we functioneren, hoe we georganiseerd zijn en vooral over de resultaten die we samen behalen.

Dat wordt beschouwd als een mooi toekomstbeeld; maar het betekent ook dat er veel werk aan de winkel is, zo beseft ook de Ledenraad.

► Leden die belangstelling hebben, kunnen een exemplaar per e-mail ontvangen. Stuur dan een e-mail naar communicatie@knvvl.nl.