Op 6 september vond de kick-off plaats van de opleiding voor ballonvaarders. Deze informatiebijeenkomst werd bezocht door 10 aspirant-ballonvaarders en werd zeer positief ontvangen. De lijn van de opleiding werd duidelijk uitgelegd door René Zwarteveen, hoofd Training van de KNVvL Trainingsorganisatie (TO). De opleiding is geheel conform de EU-wetgeving.De trainingsorganisatie (TO) verzorgt een directe aansluiting van de theorielessen en het lesmateriaal op de examens van de Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ). De boeken kan je via de TO huren voor een zeer schappelijke prijs. Tevens verzorgt de TO klassikale theorie-opleiding voor de kandidaten. De TO monitort de voortgang van de kandidaten door de hele opleiding, ook de praktijk. Hiervoor wordt het Online Leerplatform van de KNVvL optimaal ingericht.

Flight Instructors (FI)
Voor de praktijkopleiding wordt samengewerkt met erkende FI’s. Om FI te worden binnen de TO moet je volgens EU aan flink wat eisen voldoen. Deze voorwaarden zijn door de European Aviation Safety Agency opgesteld en aangenomen door het Europees Parlement. Voor de instructeurs vindt op 13 september de kick-off plaats. In de volgende nieuwsbrief het verslag hiervan. De bijscholing, erkenning en de dossiers van de instructeurs worden nauwgezet bijgehouden door de TO.

KNVvL-kantoor

Alle bijeenkomsten die gedurende de (instructeurs)opleiding worden georganiseerd, ook de theorie-examens, vinden centraal in het land plaats bij de KNVvL in Woerden. We gaan in het vernieuwde traject van start met acht deelnemers. Zwarteveen: “dit aantal overstijgt mijn verwachting. Ik ben ervan overtuigd dat we door het structureren van de opleiding de kandidaten sneller en kwalitatief beter door de opleiding krijgen. De combinatie van deze kwaliteitsslag en het functioneren van de KNVvL TO is een asset voor de hele ballonvaarderij.”

KNVvL DTO

De TO zal binnenkort omgezet worden in een DTO (Declared Training Organisation). Ballonvaarders hebben gekozen voor één gezamenlijke DTO waarbinnen zij de opleidingen verzorgen. Het scheelt aanzienlijk in de kosten, organisatie en administratieve last. Bovendien stelt het de opleider in staat om de focus te leggen waar deze hoort: op het opleiden van piloten. De keuze lag voor de ballonvaarders dan ook voor de hand. Vrijwel alle luchtsporten in Europa hebben overigens gekozen voor een gezamenlijke DTO.