Het Platform General Aviation is een regulier overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart. Via dit platform kunnen de KNVvL en andere GA sectorpartijen invloed uitoefenen op beleid en regelgeving. KNVvL voert het secretariaat namens deelnemende sectorpartijen, knelpunten over regelgeving en luchtruimzaken worden geïnventariseerd en teruggekoppeld naar het ministerie.

Het afgelopen jaar zijn de contacten met het ministerie geïntensiveerd en is geconstateerd dat een aanpassing van de werkstructuur nodig was om het platform slagvaardiger te maken. Dit heeft na diverse overleggen geresulteerd in het opstellen van een Terms of Reference (TOR) en een Jaarwerkplan. Dit is een belangrijke stap, omdat hiermee het reguliere overleg een sterkere basis gekregen heeft. De KNVvL neemt nu een formele positie in bij het wijzigen van regelgeving en de totstandkoming van beleid. In plaats van vooral een klankbord te zijn, zijn met deze TOR nu taken en verantwoordelijkheden belegd. Het ministerie koppelt de kwesties die de KNVvL aanbrengt weer terug naar derde partijen als EASA, LVNL en Defensie. Daarbij voorziet het Jaarwerkplan in een prioritering van dossiers. Een realistische planning, gekoppeld aan beschikbare capaciteit, zal naar verwachting zorgen dat de doorlooptijd van dossiers verkort wordt. Dit alles betekent dat er commitment is van zowel de sector als het ministerie voor het realiseren van projecten en het afronden van dossiers.