Operations Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de KNVvL een commissie in het leven heeft geroepen met als doelstelling verenigingsleden daar waar nodig juridisch te ondersteunen. Het is gebleken dat luchtsporters zo nu en dan, meestal ongewild, verwikkeld raken in geschillen. Veelal gaat het hierbij om juridische conflicten met de overheid of particulieren.

Een vijftiental juristen, waarvan een aantal werkzaam is in de advocatuur, heeft zich op vrijwillige basis bereid gevonden in deze groep zitting te nemen.

Een opsomming van de rechtsgebieden/specialisaties van deze groep juristen omvat civiel recht en publiekrecht, rechtspersonenrecht, arbeidsrecht, overeenkomstenrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht, letselschaderecht, bestuursrecht, omgevingsrecht, mededingingsrecht, internationaal recht en luchtrecht.

Vrijwel alle juristen beoefenen één of meer bij de KNVvL aangesloten luchtsporten zoals parachutespringen, schermvliegen, zweefvliegen of motorvliegen.

Afhankelijk van de voorliggende kwestie kunnen deze juristen een voorlopig oordeel vellen of een strategische procedure aanreiken. Bemiddeling, mediation in een bepaald juridisch conflict kan deel uit maken van een advies. Voorts kan deze juridische denktank bij de KNVvL haar expertise inbrengen wanneer zaken het verenigingsbureau zelf raken.

Tot nu toe is in een aantal zaken advies uitgebracht.

Rechtsbijstand

De advocaten binnen de denktank kunnen in voorkomende gevallen benaderd worden om rechtsbijstand te verlenen in rechtbankzaken. De keuze voor een advocaat of mediator is in algemene zin echter vrij. Overigens is bij de Raad voor Rechtsbijstand te bevragen op welke wijze al dan niet gesubsidieerde rechtsbijstand te verkrijgen is. Er zijn diverse websites van instanties in Nederland die je op weg kunnen helpen als je een juridisch probleem of conflict hebt, zoals het Juridisch Loket, de Geschillencommissie en de Nationale Ombudsman.

Wanneer het tot een rechtszaak komt draagt de betreffende Afdeling in beginsel de kosten voor rechtsbijstand. Er dient dan wel een afweging te worden gemaakt of sprake is van een redelijk belang.

In bijzondere gevallen kan het hoofdbestuur verzocht worden hier in bij te dragen.