Operations Op 1 juni vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Luchtvaart plaats. Hoewel onderwerpen als het vliegen over conflictgebieden, de schaarste aan verkeersleiders en hoe de ganzen op Schiphol het beste bestreden zouden kunnen worden de boventoon voerden, kreeg toch ook het rapport ‘Toekomstvaste General Aviation Locaties’ aandacht. Een kleine delegatie bestaande uit KNVvL vertegenwoordigers woonde het debat bij.

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Ton Elias (VVD) stelden de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, vragen over de beperkingen die op luchtsporters afkomen.

Jaco Geurts stelde dat mainportgebonden verkeer voorrang krijgt, hetgeen dus beperkingen voor parachutespringen met zich meebrengt. “KNVvL maakt zich zorgen” zei Geurts. Zijn vraag aan de staatssecretaris was: “Is de staatssecretaris bereid met de KNVvL in gesprek te gaan om te kijken of voor de kleine luchtvaart, parachutespringen als voorbeeld, toekomst is in Nederland”.

Ton Elias riep de staatssecretaris op duidelijkheid te geven over de oranje gebieden in het TGAL-rapport. Ook vroeg hij of op Teuge meer parachutespringen 'geconcentreerd' kan worden, omdat dit daar - 'zeggen de betrokkenen' - minder lastig zou zijn vanwege het vliegverkeer. Hij noemde daarbij FL140 of FL150. Elias verzocht de staatsecretaris daar, met oog op het nieuwe seizoen, op korte termijn naar te kijken.

Staatsecretaris Dijksma antwoordde als volgt:

Conform de Luchtruimvisie (LRV) moet de ontwikkeling van de General Aviation selectief en gericht geaccommodeerd worden. Prioriteit gaat uit naar het mainportgebonden verkeer van Schiphol en militair vliegverkeer, maar we proberen wel voor andere diensten een goede plek te vinden.

Alle soorten GA moeten volgens de staatssecretaris in staat zijn hun activiteiten uit te voeren, nu maar ook in toekomst.

Ondanks het feit dat het TGAL-rapport een aantal ‘oranje’ luchtsportlocaties kent, daarover bestaat nog geen definitief oordeel, blijven 66 locaties op ‘groen’ staan en dus kunnen blijven. Over de oranje locaties is haar departement nog in gesprek.

De uitvoering van activiteiten op die locaties kan van invloed zijn op grote luchthavens.

Dijksma benadrukte dat alle partijen die waren uitgenodigd onder regie van het departement aanbevelingen te doen over toekomst vaste locaties op een positieve manier hebben samengewerkt en dat dit goede houvast biedt voor een vervolg. Zij verwacht dat het tot een goed einde kan worden gebracht.

Wat betreft valschermspringen (lees: parachutespringen) denkt de staatssecretaris dat het goed is dat samen met ATC en input van de KNVvL wordt onderzocht bekeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en wat dit specifiek betekent voor valschermspringen op Teuge.

Lees ook Luchtsporter in de knel dat in de Telegraaf verscheen.