20 februari organiseert de KNVvL op Papendal een symposium voor haar leden, de KNVvL-dag Sport en Bestuur. Zoals je kunt zien is de traditionele KNVvL-dag Sport dit jaar uitgebreid met KNVvL-dag Bestuur. We hopen hiermee nog meer mensen naar Papendal te trekken dan voorheen onder het motto 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'!

In de ochtend is een plenair gedeelte waarin een presentatie over de World Air Games in Dubai en een presentatie van Ruud Huisman. Ruud Huisman is instructeur bij Wings over Holland en neemt ons mee in de ontwikkeling van de luchtvaart, met als rode draad de rol van de mens. Vliegtuigen en technieken veranderen, hoe staat het met de factor 'mens'? Een leuke eye opener om over na te denken!

Het middagprogramma 'Transitie in de Sport'

Sport

Joost Pluijms, sportwetenschapper, zal vertellen over het kijk- en beweeggedrag van topzeilers en -surfers. Hij heeft dit de afgelopen 4 jaar onderzocht voor zijn promotieonderzoek. Hoe maak je zeilers bewust van hun kijkgedrag. Nieuwe technieken, zoals een videobril en de GoPro, maken het mogelijk dit zichtbaar te maken. Wat voor zeilers geldt, geldt waarschijnlijk ook voor piloten.

Prestum: een nieuwe weg in sportpsychologie
Edwin van de Sar: “Mentale training en begeleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn. Door Prestum.nl is dat nu gelukkig mogelijk.
​Mensen vinden e​en consult bij de sportpsycholoog vaak of te duur of wordt beschouwd als iets dat niet voor hen is weggelegd. Om ook voor deze mensen mentale training bereikbaar te maken is een online platform opgezet: Prestum.nl.​
Tijdens een interactieve presentatie zal deze online mentale training geïntroduceerd worden.​

Let op: dit is voor iedereen, op elk niveau, een training waar je iets aan hebt. Zelfs voor een examen, of een ander soort activiteit waarbij je een topprestatie moet leveren is deze online training een waardevolle handreiking.

Bestuur

Back2Basic: Voor de lokale bestuurders wordt gebruik gemaakt van de expertise van het NOC*NSF.

Een introductie in de 'transitie in de sport', waar sta ik als vereniging, waar zijn we over 5 jaar? Na deze middag is het mogelijk je als vereniging in te schrijven voor een vervolgtraject.

Het advies is met 2 bestuurders van je vereniging aanwezig te zijn.

Aanmelden
De KNVvL-dag Sport en Bestuur is geweest. Inschrijven is daardoor niet meer mogelijk.

Meer informatie
Wil je meer weten over de KNVvL-dag Sport en Bestuur neem dan contact op via frouwke.kuijpers@knvvl.nl.