De gemeente Ameland heeft een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een kleiduifschietbaan en een clubgebouw op het vliegveld Ameland. En nog wel voor 365 dagen per jaar. Op een situatietekening heeft de gemeente Ameland, tevens eigenaar en exploitant van het vliegveld, aangegeven dat geschoten mag worden in de richting van de taxi- en landingsbaan. Wel wordt aangegeven dat niet geschoten mag worden als er op het vliegveld wordt gezweefd. Maar dat is praktisch al niet meer mogelijk omdat de zweefvliegbaan dicht langs een nieuw aangelegd zonnepanelenpark ligt.

De Zweefvliegclub Ameland heeft hierdoor twee jaar geleden al het veld moeten ruimen. Het schietgebied ligt onder de aanvliegroute voor helikopters. Hoe verzinnen ze het?, denk je dan, hebben ze bij de gemeente Ameland dan helemaal geen notie meer van wat veiligheid op een vliegveld inhoudt? Is er bij de gemeente Ameland dan geen enkele kennis van de luchtvaart? En wat is de zeggenschap van de havenmeester hierin?

Goede orde en veiligheid

De verantwoordelijkheid voor een veilige inrichting van een vliegveld berust bij de exploitant, in dit geval de gemeente Ameland, die ook moet zorgen voor een veiligheidsmanagementsysteem waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen zijn vastgelegd. De havenmeester is zo’n sleutelfunctionaris. De havenmeester wordt door de exploitant belast met het dagelijkse toezicht op de luchthaven en in het bijzonder met het toezicht op de orde en veiligheid in het luchtvaartgebied. Op Ameland is de havenmeester van het vliegveld in dienst van de exploitant, de gemeente. Een dergelijke gezagsverhouding kan leiden tot belangenconflicten. Als havenmeester moet je er immers voor zorgen dat het vliegveld niet onveilig wordt gemaakt door ontwikkelingen zoals hierboven omschreven. Een havenmeester moet stevig in zijn schoenen staan om de orde en veiligheid op het vliegveld te handhaven. Niet alleen naar de gebruikers toe, maar soms ook naar de exploitant.