De tarieven voor brevetten en vergunningen luchtvaart, zoals die door KIWA worden uitgegeven, zijn onlangs voor het jaar 2016 vastgesteld. Deze zijn gerelateerd aan die van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hiervan heeft publicatie plaatsgevonden in de Staatscourant. Een integraal overzicht van de tarieven staat in dit document.