Van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ligt het Ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening over dit plan indienen.

In het ontwerpbeheerplan wordt niet alleen uitgegaan van het belang van de natuur, maar ook van de kwaliteit van het gebied, inclusief de doelen waarvoor mensen het gebied gebruiken. Luchtruimgebruik vormt hier een onderdeel van. Het gebied omvat het IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, het Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever.

Het gaat erom dat menselijke activiteiten goed op de natuurbelangen worden afgestemd. Een fors gedeelte van het beheerplan is dan ook gewijd aan alle activiteiten die mensen in en rond het IJsselmeer uitoefenen.

Belanghebbenden kunnen van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 een zienswijze indienen door het invullen van een zienswijzeformulier op de website van de directie Participatie. Je kunt je zienswijze ook op schrift zetten. In dat geval stuur je de zienswijze naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag o.v.v. Ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied.

Heb je vragen over het Ontwerpbeheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied 2016-2021?

Bel dan met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002, dan wel via e-mail Natura2000IJsselmeergebied@RWS.nl of kijk op www.rwsnatura2000.nl.

Met vragen over de procedure kun je terecht bij directie Participatie, telefoon 070 4568999.