Wat doet de KNVvL in juni?

Op dit moment lopen er momenteel twee zeer belangrijke projecten vanuit de overheid:
- de nieuwe luchtvaartnota 2020-2050
- de luchtruimherziening 2023
De KNVvL zit bij beide projecten stevig in het zadel: zowel vrijwilligers als collega's van de afdeling Operations houden zich er dagelijks mee bezig.

Luchtruimherziening

De luchtruimherziening heeft als doel een verbetering van de structuur, indeling en gebruik van het Nederlandse luchtruim. Dit project is al in 2018 gestart met een onderzoeksfase, en per 18 april jl. is de formele startbeslissing genomen waarmee de verkenningsfase wordt gestart. De KNVvL heeft in de onderzoeksfase al haar behoeftestelling qua luchtruim en operatiën ingediend, samen met AOPA en NACA.

Luchtvaartnota

In de nog op te stellen luchtvaartnota zal het beleid t.a.v. luchtvaart tot 2050 worden vastgelegd. Deze nota zal heel breed zijn en naast luchtvaartkwesties als Schiphol, economie, geluid en bewoners ook onderwerpen bevatten als welvaart, klimaat, uitstoot en omgeving. General Aviation (GA) en luchtsporten vormen derhalve een van de onderwerpen. Alle partijen hebben hun beleid en visie ingediend, KNVvL heeft dit begin dit jaar gedaan door middel van de General Aviation Position Paper 2020-2050.

Verder worden er door het Ministerie klankbordsessies gehouden om commentaar en input te kunnen leveren op documenten als bv. het PlanMER. Gestart in november 2018 zijn er totaal maar liefst 11 klankbordsessies geagendeerd, waaronder een dagsessie op 12 juni in Utrecht. Het moge duidelijk zijn dat dit veel inspanningen kost van vrijwilligers en medewerkers van het verenigingsbureau.

Vier hoekpunten

Tot op heden is er geen conceptversie van de luchtvaartnota bekendgemaakt, wel zijn 4 hoekpunten gedefinieerd:

1. voortbouwen: doortrekken van huidig beleid (bestaand kabinetsbeleid waaronder ook de bestaande luchtvaartnota 2009)
2. normeren: klimaat en leefomgeving
3. concentreren: verbindingnetwerk op Schiphol (incl. leefomgeving en bereikbaarheid)
4. verdelen: inspelen op kansen regionale luchthavens. (incl. leefomgeving en bereikbaarheid)

De punten 1, 3 en 4 zijn op het eerste gezicht ongunstig voor GA en luchtsporten. Immers, in het huidige beleid staan de recreatieve GA onderaan, concentratie bevestigt wederom het belang van Schiphol, en regionale luchthavens richten zich primair op groothandelsverkeer (airlines). Denk hierbij aan Lelystad en Eindhoven.

Inzet KNVvL

In totaal zijn er in juni vier meetings gepland waarbij de KNVvL aanwezig is:
- een kennisdag voor CRO's op de luchthavens van nationale betekenis
- de bovengenoemde klankbordgroepsessie
- een vervolgsessie op de behoeftestelling waar de KNVvL deze kan presenteren en visualiseren
- een landelijke ontwerpdag voor de luchtruimherziening.

Je kan er gerust op zijn dat de KNVvL er altijd hard aan werkt om alle luchtsporten in de lucht te houden!

Meer weten?

Alle documenten zijn te downloaden op www.luchtvaartindetoekomst.nl. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar operations@knvvl.nl.