Het belang van rapporteren is duidelijk. We willen open en transparant zijn en laten zien hoe het verloop is van ongevallen en incidenten. Voor intern gebruik binnen de afdelingen is dit nodig om te kunnen sturen op veiligheid en een belangrijk onderdeel van Safety Management. Minstens zo belangrijk is het laten zien wat je doet. Maatschappelijk wordt het niet meer aanvaard als je wel zegt met veiligheid bezig te zijn maar dit niet kan aantonen met cijfers. Cijfers maken veiligheid meetbaar en concreet.

In de rapportage 2010 t/m 2014 zie je de cijfers van die afdelingen die gerapporteerd hebben aan de veiligheidsmanager van KNVvL.