Na een intensieve periode van analyse, consultatie en besluitvorming is het ontwerpbeheerplan Voordelta tot stand gekomen.

Uitgangspunten voor het nieuwe beheerplan zijn: voortzetten wat werkt, bijstellen waar dat nodig is en inspelen op de dynamiek van de Voordelta. Centraal staat de balans tussen beleven, gebruiken en beschermen en er is speciale aandacht voor het garanderen van rust.

Zienswijzefase

Het ontwerpbeheerplan ligt tot en met 8 januari 2015 ter inzage. In deze periode kun je op het ontwerpbeheerplan reageren. Wij wijzen je erop dat deze periode deels samenvalt met de kerstperiode.

Je kunt het plan en de achtergrondstukken downloaden vanaf de website www.platformparticipatie.nl/voordelta. Hierin staan ter informatie ook de evaluatie en de gebruikstoets. Op deze site staat tevens hoe een zienswijze kan worden uitgebracht.