Per 5 december jl. is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitvoering gegeven aan de invoering van de verordening (EU) nr. 923/2012, "Single European Rules of the Air", SERA. Voor Nederland ligt dit vast in gemeenschappelijke luchtverkeersregels (besluit luchtverkeer 2014). Dit besluit behelst alle luchtvaart van EASA lidstaten. De KNVvL en de GA partners hebben dit jaar terugkoppeling gegeven op de implementatie van SERA in Nederland. Dit waren diverse punten, waaronder het gebruik van luchtruim klasse A voor parachutespringen en zweefvliegen.

Uitgangspunt van het ministerie is dat voor de gebruikers zo min mogelijk zal veranderen. Verder is vanuit het ministerie een schrijven ontvangen dat de hoofdpunten benoemt van de Nederlandse invoering. Het voert te ver alle punten hier te bespreken, derhalve wordt aangeraden om alle onderliggende stukken goed te lezen.