Uiterlijk begin 2018 dient Nederland te voldoen aan de invoering van de 8,33 kHz kanaalseparatie van frequenties voor radio's in de luchtvaart. Aangezien dit een kostbaar en tijdrovend traject is, is de KNVvL al geruime tijd in overleg met het ministerie om deze invoering voor de luchtsporten zo laat en gespreid mogelijk te laten plaatsvinden.

De KNVvL heeft dan ook in juli een overzicht verzonden van die frequenties die voornamelijk door de luchtsporten gebruikt worden.

Verder is 28 augustus een uitgebreid overzicht gestuurd met daarin het aantal radio's, de kosten, het tijdpad van aanschaf en ombouw, het aantal ombouwuren, hernieuwde keuringen, etc. En dit voor álle luchtsporten. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide enquête die aan alle clubs, scholen en verenigingen verzonden is. Ook de reacties van PBN (commerciële ballonvaarders), NVAV (amateur vliegtuigbouwers) en de NFHL (historische luchtvaart) zijn in dit overzicht verwerkt. Hoewel niet alle clubs gereageerd hebben is het resultaat voldoende indicatief om het verzoek tot zo laat mogelijke implementatie te onderbouwen. Het Ministerie zelf had om deze informatie verzocht. Hopelijk wordt er nu een zo gunstig mogelijk besluit genomen voor de luchtsporten en de GA.