28 februari 2017 heeft een afvaardiging van de KNVvL bij Air Operations Control Station Nieuw Milligen overleg gehad met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Een van de onderwerpen was de introductie van het Regional Flight Information Service/Military Airport Status Information Service systeem (REFIS/MASIS systeem).

Door middel van dit systeem kunnen luchtruimgebruikers automatisch zien of een militaire CTR actief is. Dit is gebruikersvriendelijker en lost ook het huidige tekort aan verkeersleiders op. Door dit tekort is niet altijd vluchtinformatie beschikbaar*. Het is de bedoeling dat hiertoe een concept Aeronautical Information Circular (AIC) wordt opgesteld.

De KNVvL kan op dit concept vervolgens nog commentaar geven. Ergens rond mei/juni 2017 moeten dan afspraken gemaakt worden met de betreffende partijen om de luchtruimcoördinators van de vliegende afdelingen bijeen te brengen. Deze zullen dan een uitgebreide toelichting krijgen van de KLu-luchtruimexperts. De geplande invoeringsdatum is nu gesteld op 1 juli 2017. De definitieve tekst komt dan in de Aeronautical Information Publication (AIP).

Zoals gebruikelijk is, zal eenieder die een militaire CTR wil doorvliegen een radiotelefonie (RT) licentie moeten hebben. Nader bericht over REFIS/MASIS en de invoering zal volgen zodra we meer informatie hebben.

* Zie het bericht Planning introductie REFIS / MASIS bijgesteld