Veiligheid De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de afdeling luchtvaart van de politie hebben op 13 mei twee vliegvelden de kleine luchtvaart gecontroleerd, specifiek op de punten vluchtvoorbereiding en luchtwaardigheid van het toestel.

Doel van de controles is na te gaan of piloten zich houden aan de veiligheidsregels ten aanzien van vluchtvoorbereiding zoals massa en balansverdeling, en het meevoeren van (luchtwaardigheids-) documenten.

De controles zijn uitgevoerd op de vliegvelden Budel en Midden Zeeland. Tijdens de inspecties is gelet op alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn, bijvoorbeeld massa en balansverdeling, brandstofmanagement, meteorologische omstandigheden, navigatie en administratie. Een slechte vluchtvoorbereiding vergroot het risico op ongevallen.

Tijdens deze controles zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Eerder dit jaar heeft ILT in samenwerking met de afdeling luchtvaart van de politie controles uitgevoerd op de vliegvelden Texel, Lelystad, Seppe en Teuge. Bij twee van de 28 gecontroleerde luchtvaartuigen werden toen tekortkomingen geconstateerd.

Politie en ILT gaan deze zomer nog meer controles uitvoeren om te kijken of de sector de regels voor vluchtvoorbereiding goed naleeft. De komende maanden gaan de partijen op diverse locaties controleren. De controle op vluchtvoorbereiding van de kleine luchtvaart gebeurt sinds 2013.