Maandag 6 juli heeft Chris Lorraine een update gegeven over het project Toekomstvaste GA Locaties. Het was een druk bezochte bijeenkomst op Teuge, waarbij veel gelegenheid was vragen te stellen.

Afgelopen winter hebben we een inventarisatie gedaan onder alle aangesloten verenigingen, vliegclubs en springcentra in het kader van het project Toekomstvaste General Aviation Locaties (TGAL). Het doel hiervan is te onderzoeken waar in Nederland toekomstbestendige mogelijkheden zijn voor GA-activiteiten en wat zowel luchtzijdig als landzijdig nodig is, om die mogelijkheden te realiseren.

Het proces richt zich dus op het driedimensionaal accommoderen van alle gebruikersgroepen binnen de GA, inclusief sociaal-recreatieve luchtvaart, MOR en Business Aviation.

Dit project is bepalend voor de toekomstige ruimte voor onze luchtsporten. De uitwerking van de luchtruimvisie gaat gestaag door, en zorgt er voor dat er, vooral in de randstad, steeds minder mogelijkheden zijn om te vliegen. Dit project, dat actief ondersteund wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, LVNL en andere partijen, is dan ook een belangrijke kans om oplossingen te vinden voor huidige en voorziene knelpunten in het luchtruim en op luchtvaartterreinen.

Om diverse redenen heeft de geplande '3D check' op de voorstellen en wensen uit bovengenoemde inventarisatie ten aanzien van het luchtruim nog niet plaats kunnen vinden. Naar verwachting kunnen inhoudelijke gesprekken binnenkort gaan plaatsvinden.

Zie de presentatie.