Als gevolg van de Corona pandemie heeft ICAO een electronic information bulletin gepubliceerd (zie bestand onderaan de pagina). ICAO adviseert aeronautische informatie die onder AIRAC valt (zie bestand) de komende periode zoveel mogelijk te limiteren. Daarnaast adviseren ze iedereen zich te houden aan maatregelen van overheden en de WHO.

Bestand Type Grootte
EB021e pdf 178,19 KB
ICAO ANNEX 15 Ch 6 word 15,406 KB