"De dialoog tussen de ILT en de sector General Aviation kan en moet beter". Deze mening is Jacqueline Lamé, de huidige directeur van de Inspectie Leefomgeving en Transport toegedaan.

In een overleg dat op 16 november 2016 in Hoofddorp plaatsvond met de sectorvertegenwoordigers Ronald Schnitker, Ronald Termaat (beide KNVvL), Mark Rademaker (AOPA) en Tom Karst van der Meulen (NACA), stak Jacqueline Lamé niet onder stoelen en banken dat haar inspectie lang op grote afstand heeft gestaan van de kleine luchtvaart. Jacqueline Lamé: "het contact tussen beiden is gaandeweg verloren geraakt, ILT wil dit herstellen".

De sectorvertegenwoordigers zijn blij met deze toenadering. Het is een goede zaak dat ILT opnieuw de verbinding zoekt met de kleine luchtvaart. "Een goede relatie is dan ook onontbeerlijk", vindt KNVvL-voorzitter Ronald Schnitker. "De veiligheid kan alleen verbeteren als ILT en de kleine luchtvaart een duurzame dialoog aangaan op basis van onderling vertrouwen."

Jacqueline Lamé en de sectorvertegenwoordigers spraken met elkaar af om een gestructureerd overleg te starten, waarvan de eerste bijeenkomst begin volgend jaar zal plaatsvinden.