Zoals gemeld op 15 maart zijn Luchtverkeersleiding Nederland, de Koninklijke Luchtmacht en de KNVvL (en overige GA-partners) een verdergaande samenwerking voor de ontwikkeling van het Nederlandse luchtruim overeengekomen. Dit houdt in dat we in een vroegtijdig stadium overleg hebben over mogelijke wijzigingen van het luchtruim in omvang en classificatie en daarbij zorgen dat de input van alle soorten luchtruimgebruikers mee genomen worden in een ontwerpwijziging.

Dit geeft ons een duidelijk betere positie dan wanneer we pas na het ontwerp, middels een zogenaamde 5.11 procedure, ons commentaar mogen leveren.

Deze overeenkomst is mede tot stand gekomen door de positieve instelling van LVNL en de KLu om de taken als luchtruimbeheerder voor alle luchtruimgebruikers zo goed mogelijk in te vullen. In het afgelopen jaar is de samenwerking verder uitgebreid en we hebben er vertrouwen in dat een steeds complexer luchtruim deze samenwerking leidt tot betere mogelijkheden voor onze leden.

Het doel van luchtruimindeling en classificaties is de veiligheid van het vliegverkeer te verhogen. Luchtruimwijzigingen zijn dan ook een gevolg van een verbeteractie. Dat kan overigens méér, dan wel minder beperkend zijn.

ICAO-kaart

Het is dan wel de bedoeling dat iedereen die van het luchtruim gebruik maakt hiervan op de hoogte is. Daarvoor brengt LVNL de Nederlandse ICAO-kaart uit. Deze werd de afgelopen jaren te koop aangeboden en voor circa 15 euro thuisbezorgd. In het kader van de samenwerking en het bijdragen van onze organisaties aan de veiligheid stelt LVNL samen met de KNVvL voor alle vliegende leden de kaart ter beschikking. In de week van 16 april zullen de kaarten, samen met de begeleidende brief van LVNL, verstuurd worden.

Leden van de volgende afdelingen krijgen de kaart opgestuurd: Aerobatics, Ballonvaren, Deltavliegen, Drones, Gemotoriseerd vliegen, Historische Luchtvaart, Paramotorvliegen, Schermvliegen en Zweefvliegen.