Vermoeidheid is een groot probleem als het gaat om luchtvaartveiligheid. Volgens de National Transportation Safety Board (NTSB), een agentschap van de Amerikaanse overheid dat onderzoek doet naar transport ongevallen, speelt vermoeidheid een rol in twintig tot dertig procent van alle ongevallen in de transportsector.

Vermoeidheid onder piloten, luchtverkeersleiders en vliegtuigonderhoudsmonteurs vormt een ernstige bedreiging voor de luchtvaartveiligheid.

Vermoeidheid kan het functioneren ernstig belemmeren. Het heeft zowel effect op (1) oplettendheid, (2) geheugen, (3) stemming en (4) reactietijd. Een vermindering hiervan kan negatieve gevolgen hebben zodra iemand een verantwoordelijke functie uitoefent en bijvoorbeeld een voertuig moet besturen of een machine moet bedienen.

Het kan ontstaan doordat iemand lijdt aan een slaaptekort of doordat er een verstoring plaatsvindt in het biologisch (circadiaan) ritme. Een probleem is dat het niet voorkomen kan worden door bijvoorbeeld training. Echter zijn er wel diverse tegenmaatregelen te bedenken en is er specifiek voor de luchtvaartsector een Fatigue Risk Management System (FRMS) ontwikkeld. Het FRMS geeft een aanpak om vermoeidheidsrisico’s te verminderen in aanvulling op werk- en rusttijdenregelingen en is van toepassing voor zowel exploitanten, regelgevende agentschappen en piloten. Het berust op wetenschappelijke informatie en beschrijft een implementatieplan als het gaat om risicobeheer voor vermoeidheid.

Ondanks al deze inspanningen blijft vermoeidheid een probleem in de luchtvaartsector. De luchtvaartindustrie is daarom voortdurend bezig om manieren te bedenken om het vermoeidheidsrisico te verkleinen. Wetenschappelijk onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) richt zich op het verkrijgen van beter inzicht in vermoeidheid, het effect hiervan op luchtvaartgebied, effectieve managementmethoden tegen vermoeidheid en methoden waarmee vermoeidheid op een snelle, gemakkelijke en een non-invasieve manier gemeten kan worden.

Over Luchtvaartfeiten.nl

Luchtvaartfeiten.nl is een initiatief van de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Studenten en docenten delen kennis met politiek en publiek om te zorgen voor een discussie op basis van feiten. De feiten worden gepresenteerd in fact sheets: korte, bondige overzichten van actuele luchtvaartthema’s.

De HvA Aviation Academy verzorgt de bacheloropleiding Aviation en het Aviation Research programma. De bacheloropleiding kent een tweetal afstudeerrichtingen: Aviation Engineering en Aviation Operations. Aviation Engineering richt zich in hoofdlijnen op Flight Operations, Maintenance Repair & Overhaul en Aircraft Modifications. Aviation Operations richt zich op Aviation Logistics, Air Transport Development en Security & Technology. Het Aviation Research programma biedt excellente studenten van zowel Aviation Engineering als Aviation Operations onderzoeksmogelijkheden binnen de thema’s Maintenance, Safety, Capacity en Composites.

Download de Human Fatigue Fact sheet (Engels).

Bericht van Luchtvaartfeiten.nl.