Straffen of leren: Hoe gaan de media om met Just Culture?

Professionals maken fouten, het Openbaar Ministerie rekent af met overtredingen. De luchtvaart heeft haar hoge veiligheidsniveau te danken aan het leren van fouten. Om dit te kunnen blijven doen, zullen alle professionals alle fouten moeten melden. Hiertoe is een 'Just Culture' nodig: Leren van fouten, overtredingen bestraffen. Zeker in de luchtvaart zijn hierover verregaande afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie. Het OM onderkent enerzijds de noodzaak van openheid en vertrouwt er anderzijds op dat er intern op overtredingen zal worden geacteerd. Inmiddels is het vertrouwen voor wat betreft de burgerluchtvaart wederzijds. Hoe zit dit echter met de media? Moeten professionals en organisaties bang zijn voor sensatieverhalen van journalisten? Hoe ver moet je gaan met je openheid?

Themamiddagen

Een paar keer per jaar worden door de HUFAG open themamiddagen georganiseerd. Op deze bijeenkomsten aan het eind van de middag wordt een actueel thema onder de aandacht gebracht. Deskundigen verzorgen een inleiding en met de aanwezigen wordt over het onderwerp nader van gedachten gewisseld. Na afloop kan er onder het genot van een drankje en hapje worden nagepraat.

De open themamiddagen zijn vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Themamiddag straffen of leren

De themamiddag is 13 maart van 14.00 tot 17.00 uur met de volgende sprekers:

- Job Brüggen, Safety Manager Luchtverkeersleiding Nederland
- Paul Eldering, redacteur Telegraaf
- Eric Vrijsen, redacteur Elsevier
- Jos Straathof, docent ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek.

De locatie is Fontys Hogeschool Journalistiek, Prof. Grimbrèrelaan 16, 5037EK Tilburg. Aanmelden kan hier.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk één week voorafgaand aan de themamiddag de routebeschrijving en aanvullende informatie over de bijeenkomst.

Bericht van HUFAG.