BESLUIT:

Artikel 1
Aan TU DeIft/Kitepower BV wordt ontheffing verleend van het verbod in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons om een kabelvlieger op te laten boven een hoogte van 100 meter boven grond of water op een eiland nabij de Afsluitdijk bij Den Oever, in een straal van 500 meter rondom het coördinaat 52°56’22,9”N 005°03’02,4”E (zie figuur 1).

Lees de beschikking.