Tijdens de vergadering van de Verenigingsraad op 21 november is het Hoofdbestuur van de KNVvL uitgebreid met een nieuw lid. Cees Kamminga is door de Verenigingsraad verkozen voor een termijn van vier jaar. Penningmeester Hendrik Kort is herkozen voor eenzelfde periode.

Het complete bestuur op de foto van links naar rechts:
Cees Kamminga, Hendrik Kort, voorzitter Ronald Schnitker, Marion Rozema, Rieteke van Luijt en Wouter Stigter.