De minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden (via NOC*NSF) hebben de handen ineen geslagen: medio 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. De titel van het akkoord is ‘Sport verenigt Nederland’ en moet ervoor zorgen dat mensen blijven bewegen. Plezier en ontmoeten zijn daarbij de pijlers.

Wat betekent het Sportakkoord voor mijn club?

Het Sportakkoord gaat meehelpen je vereniging sterker te maken. Kernwoord is toekomstbestendig: hoe houd je je club vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden leden? Hoe speel je met je club in op de veranderingen in de maatschappij? Bekijk het filmpje onderaan om een beeld te krijgen van het sportakkoord.

Gemeenten aan zet

Uit het akkoord vloeit voort dat gemeentes in samenwerking met clubs het lokale sportakkoord vorm moeten gaan geven. Hieraan kan jouw club ook een bijdrage leveren! Lees meer in de publicatie 'sportakkoord clubs' hieronder.

Sportakkoord & KNVvL

De KNVvL is als vereniging aangesloten bij NOC*NSF. Als KNVvL-club maakt jouw vereniging dus ook deel uit van de sportinfrastructuur in Nederland. De KNVvL staat achter het sportakkoord en we hopen dat ook jouw club met hulp van het sportakkoord toekomstbestendig wordt en blijft.

Bestand Type Grootte
Sportakkoord clubs pdf 399,534 KB