De Ledenraad blijft het verbeterproces KNVvL naar hoger niveau steunen. Het proces is er op gericht dat de belangen voor onze luchtsporten verbeteren. Gezien de bedreigingen, bijvoorbeeld als gevolg van Lelystad, is duidelijk dat samenwerking om onze belangen te behartigen noodzakelijk is.

De samenwerking binnen de KNVvL is al sterk verbeterd, maar we nodigen vrijwilligers uit om onze organisatie verder te verbeteren. De deuren staan open.

Centrale commissies

De Ledenraad is verheugd dat veel afdelingen binnen de KNVvL inmiddels samenwerken in nieuw opgerichte centrale commissies. Een voorbeeld: in de centrale commissie Veiligheid is het de bedoeling dat veiligheidsmanagers van de verschillende afdelingen samenwerken en bekijken hoe ze van elkaar kunnen leren en hoe zij samen de veiligheid voor piloten van de KNVvL kunnen verbeteren.

Naast Veiligheid hebben we de volgende commissies:
- Financiën (penningmeestersoverleg)
- Luchtruim, Terreinen en Wet- en Regelgeving
- Marketing en Communicatie
- Medisch
- Onderscheidingen
- Sport(ontwikkeling)

Wie vanuit een afdeling interesse heeft aan een commissie deel te nemen, is van harte uitgenodigd.

Colleges van advies

Een ander belangrijk onderdeel is oprichting van zogenoemde Colleges van advies die de bestuursleden ondersteunen. Daarbij gaat het om Algemeen Financieel Beheer, Juridisch Beraad, Public Affairs en Strategisch Proces.

Mensen die interesse hebben het bestuur te helpen bij financieel beleid, juridische zaken en public affairs worden van harte uitgenodigd.

Meer informatie

Voor informatie over de commissies, adviescolleges of het verbetertraject kun je terecht bij Marije Roozendaal en Erik Louwes: marije.roozendaal@knvvl.nl of Erik.louwes@knvvl.nl.