Uit statistieken van Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen is gebleken dat de meeste luchtruimschendingen* worden begaan door GA-piloten. Met name de groep privévliegers met weinig actuele vliegervaring vormt een risico.

Als oorzaak van een luchtruimschending wordt door piloten vaak aangegeven dat zij onzorgvuldig de kaart hebben gelezen, onvoldoende op de hoogte waren van NOTAMs of zich vergist hebben in de locatie.
Een enquête, afgenomen door de KNVvL, toont aan dat ongeveer de helft van de GA-piloten elektronische hulpmiddelen gebruikt ter ondersteuning van hun navigatie. Maar juist veel vliegers met beperkte vliegervaring gebruiken het niet. Om ook deze piloten beter te laten navigeren heeft de werkgroep airspace infringements aan PocketFMS Foundation gevraagd een app te ontwikkelen die de situational awareness van de piloot aanzienlijk kan verbeteren. Een laagdrempelig systeem met daarin gegarandeerd alle NOTAMs en de actuele luchtruimindeling van Nederland.Deze gratis app zal daarmee naar verwachting het aantal airspace infringements aanzienlijk kunnen verminderen.

Deze app is eenvoudig in gebruik dankzij de grafische weergave van gegarandeerd alle NOTAMs en de mogelijkheid deze te filteren op vlieghoogte en type NOTAM. Teneinde veilige en correcte vluchtuitvoering verder te stimuleren, is het ook mogelijk om met NL AirspaceAVOID voor aanvang van de vlucht een NOTAM-briefing te genereren. Hiertoe dient simpelweg de geplande route in de applicatie te worden geladen. Hiermee verschaft NL AirspaceAVOID de piloot alle NOTAMs die tijdens de route van belang kunnen zijn, gebundeld in een handig en printbaar document. De functionaliteit is beperkt tot het Nederlandse luchtruim (EHAA FIR) en een radius van dertig nautische mijlen daarbuiten. De app is geschikt voor uw iPhone, iPad en op alle telefoons en tablets met Android. Links en tutorials zijn te downloaden op www.airspaceavoid.com.

Airspace infringements werkgroep

Overheid en de luchtvaartsector werken samen aan de luchtvaartveiligheid. Een belangrijk veiligheidsprobleem is luchtruimschendingen, en dat nu wordt aangepakt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 2012 een project begonnen met als doel het aantal luchtruimschendingen te reduceren. Deelnemers aan de werkgroep zijn o.a. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/DGB), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). De werkgroep airspace infringements heeft al een reeks van initiatieven genomen om de situatie te verbeteren en wil ook de navigatie van piloten verbeteren. De app is ontwikkeld ter ondersteuning van een zo breed mogelijk scala aan luchtsporters bij de navigatie: laagdrempelig en gebruiksvriendelijk.

*Een luchtruimschending is het zonder toestemming binnenvliegen van gecontroleerd of verboden luchtruim.

Lees ook AirspaceAVOID gratis verkrijgbaar.