De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie hebben 2 april op vier vliegvelden de kleine luchtvaart gecontroleerd, specifiek op de punten vluchtvoorbereiding en luchtwaardigheid van het toestel.

Doel van de controles is na te gaan of piloten zich houden aan de veiligheidsregels ten aanzien van vluchtvoorbereiding zoals massa en balansverdeling, en het meevoeren van (luchtwaardigheids-) documenten.

In totaal hebben de inspectie en politie 28 luchtvaartuigen gecontroleerd. De controles zijn uitgevoerd op de vliegvelden Texel, Lelystad, Seppe en Teuge. Bij de inspecties is gelet op alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn, bijvoorbeeld massa en balansverdeling, brandstofmanagement, meteorologische omstandigheden, navigatie en administratie. Een slechte vluchtvoorbereiding vergroot het risico op ongevallen.

Bij twee van de 28 gecontroleerde luchtvaartuigen zijn tekortkomingen geconstateerd. Dit betreft het vliegen zonder een bewijs van bevoegdheid te kunnen overleggen en het ontbreken van een geldige vliegkaart. Daarnaast is een vlieger aangesproken op zijn landingstechniek.

In 2015 hebben ILT en politie twee landelijke controles uitgevoerd. In totaal werden circa 55 luchtvaartuigen gecontroleerd, waarbij enkele tekortkomingen werden geconstateerd. Deze controles vonden plaatst op diverse luchthavens, waaronder die van Hilversum en Midden-Zeeland.

Politie en ILT gaan deze zomer nog meer controles uitvoeren om te kijken of de sector de regels voor vluchtvoorbereiding goed naleeft. De komende maanden gaan de partijen op diverse locaties controleren. De controle op vluchtvoorbereiding van de kleine luchtvaart gebeurt sinds 2013.