Maandag 28 augustus heeft een delegatie van de KNVvL een gesprek gehad op het ministerie van IenM. Aanleiding hiervoor was de reactie van de KNVvL, richting het ministerie, aangaande antwoorden van de staatssecretaris op Kamervragen over de voorgenomen aansluitroutes op luchthaven Lelystad en het onderzoek van Helios.

Aangezien deze reactie onbedoeld in de media is beland hadden beide partijen behoefte door te praten over deze reactie. Met name gezien het feit dat deze reactie de zinsnede betrof dat er een pertinente onjuistheid in de beantwoording zou zitten (in casu over van de inhoud van de gepleegde werkzaamheden van het Britse bureau Helios; vraag 7 uit de Kamervragen die beantwoord zijn op 21 juli).

Het gesprek op 28 augustus heeft duidelijk gemaakt dat de bewering van KNVvL is gebaseerd op een misverstand. Het ministerie heeft toegelicht dat Helios in februari van dit jaar, naast een beoordeling van een haalbaarheid van de planning voor de realisatie van verkeersleiding op Lelystad Airport*, ook een technische beoordeling heeft gegeven op de toen voorliggende 25 aansluitopties van LVNL en CLSK. Dit laatste was bedoeld als input voor het verdere ontwerpproces van LVNL en CLSK. In de brief van de staatssecretaris (d.d. 26 juni) aan de Kamer is daar ook over bericht. Een beschrijving van de analyse die Helios toen heeft uitgevoerd en de resultaten daarvan zullen beschreven worden in het Helios rapport over de ‘second opinion’, dat na 1 september zal verschijnen.

De KNVvL betreurt het misverstand. Als de nadere informatie die in het gesprek is gegeven bekend geweest zou zijn, dan zou de KNVvL de bewoordingen ‘pertinent onjuist’ niet hebben gebruikt en zou de ontstane suggestie dat de staatssecretaris geen correcte informatie zou hebben verstrekt niet zijn ontstaan.

De KNVvL kijkt uit naar het rapport over de second opinion, waarin hun input door Helios wordt meegenomen en heeft met het ministerie afgesproken hierover in gesprek te blijven.

* waarvan het resultaat staat beschreven in het rapport van Helios zoals onder andere geplaatst op de website van de rijksoverheid