De General Meeting van de European Air Sports (EAS) werd dit jaar van 16-18 maart gehouden in Keulen. Tijdens de vergadering is de Italiaan Andrea Anesini gekozen als nieuwe voorzitter van deze Europese organisatie voor luchtsporten.

Anesini volgt de Brit David Roberts op, die de laatste 9 jaar President was. David Roberts heeft hij eerder dit jaar besloten zijn functie neer te leggen. Bij zijn terugtreden werd David Roberts geëerd vanwege zijn lange staat van dienst en benoemd tot Honorary President of Europe Air Sports. Rieteke van Luijt (KNVvL-bestuurslid) reikte hem het daarbij behorende diploma uit.

GA Roadmap

Gastspreker tijdens de EAS meeting was Patrick Ky, Executive Director van EASA. Hij ging in op het feit dat sinds 2014 er binnen EASA een aparte afdeling is gecreëerd die zich speciaal bezighoudt met de General Aviation. Het huidige streven van EASA is erop gericht dat de regelgeving simpeler, beter, proportioneel en risk-based moet worden. Deze punten zijn terug te vinden in EASA’s GA Roadmap.

De speerpunten uit het programma zijn:

 • IFR rating voor PPL piloten
 • Instructie niet alleen mogelijk in de ATO’s
 • Part M light voor onderhoud
 • Simpele certificering voor LSA
 • Toegang tot technologie: CS STAN

In de afgelopen jaren is het nodige bereikt. Als resultaten kunnen worden genoemd:

 • Vernieuwde Basic Regulation (publicatie eind juni)
 • Declared Training Organisation DTO (eind 2018)
 • Part ML (Maintenance light eind 2018)
 • Annex I par (e) onveranderd. Opt-In mogelijkheid voor fabrikanten
 • Opt Out voor 600 kg MTOM onder nationale regelgeving (eind juni)
 • Meer Qualified Entities mogelijk
 • Meer declared possibilities

Nu is het tijd voor een herziening. Er komt een nieuwe GA Roadmap V2, met meer aandacht voor de industrie sector, implementatie van nieuwe technologie in GA vliegtuigen, meer proportionaliteit en een beter level-playing-field.

Basic Regulations

Rieteke van Luijt ging tijdens de driedaagse vergadering in op de nieuwe Basic Regulations waarin staat dat vliegtuigen tot 450 kg MTOM onder nationale regelgeving blijven (Annex I, was Annex II). Hier verandert dus niets. Voor toestellen vanaf 450 tot 600 kg MTOM wordt nu echter in par 2 (7) de mogelijkheid geboden voor een Opt Out. Dat wil zeggen: de overheid kan ervoor kiezen dat onder nationale regelgeving toestellen tot 600 kg MTOM worden toegestaan.

Op de foto staan van links naar rechts: Rudi Schuegraf (DE), Michel Rocca (FR), Andrea Anesini President (IT), Julian Scarfe (UK), Rieteke van Luijt (NL), Jean Pierre Delmas (FR) en René Heise (DE).

Günter Bertram (DE) en Manfred Kunschitz Treasurer (Oostenrijk) ontbreken.