Op 5 en 6 december vond de 113de Algemene Vergadering van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) plaats in Lausanne. Eigenlijk had dit al in oktober in Marrakesh moeten plaatsvinden, maar werd door diverse omstandigheden verplaatst. Lausanne is de plaats waar FAI is gevestigd. Namens de KNVvL namen Ronald Schnitker (voorzitter KNVvL), Marja Osinga-Meek (CIMP-FAI medische commissie) en Michiel Kasteleijn (IACE) deel aan de vergadering.

Ronald Schnitker bij de 113de Algemene Vergadering van de Fédération Aéronautique Internationale
Ronald Schnitker bij de 113de Algemene Vergadering van de Fédération Aéronautique Internationale

Problematische financiële situatie

De FAI kampt met ernstige financiële problemen na het wegvallen van sponsors als Breitling en Red Bull. Om het tij te keren had het FAI-bestuur voorgesteld om een registratievergoeding van 15 CHF in te voeren voor de uitgifte van een sportlicentie. De nationale aeroclubs, die vreesden dat hun leden massaal zouden afhaken, stemden tegen. Hierdoor kwam de door de FAI voorgelegde begroting op losse schroeven te staan en werd deze zelfs niet meer in stemming gebracht. In plaats daarvan werd een door de Engelse nationale aeroclub ingediende alternatieve begroting - waarin fors werd geschrapt in de uitgaven van de FAI - aangenomen. Een van de gevolgen is dat voor 2022 geplande editie van de World Air Games, WAG te Turkije wordt geschrapt en er voor 2025 geen WAG meer gaat plaatsvinden. Verder zal het FAI-kantoor gaan inkrimpen qua personele bezetting en de FAI zal teruggaan naar haar basisdoelen.

CIMP - FAI medische commissie

In de conferentie heeft de nieuwe voorzitter van de Commission Internationale Medico-Physiologique (CIMP), Marja Osinga-Meek, een oproep gedaan aan de nationale aeroclubs, in het bijzonder die van andere continenten, om een afgevaardigde in de CIMP te benoemen om ook de landen buiten Europa meer te betrekken bij de activiteiten. De CIMP adviseert de FAI, de Aeroclubs en de Airsport Commissions. Onderwerpen zijn o.a. gezondheid, human factors, regelgeving, psychologische aspecten, anti-doping, geneesmiddelen, etc. Doelen zijn o.a. optimale vliegveiligheid en prestaties. De CIMP werkt op vliegmedisch gebied samen met EASA, ICAO en andere organisaties.

FAI Manifesto

Ronald Schnitker sprak de conferentie toe over wat er het afgelopen jaar binnen de FAI is gebeurd is na de plechtige ondertekening van het Manifesto: Preserving Airspace Access for Air Sports, vorig jaar in Luxor. Helaas werd geconstateerd dat dit niet bijster veel is terwijl de problemen qua vrije toegang in het luchtruim mondiaal alleen maar toenemen. Het FAI-bestuur heeft zich beperkt tot het per post versturen van het Manifesto naar de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. De handreiking van EASA om de banden tussen beide organisaties aan te halen is niet door de FAI opgepakt. De FAI concentreert zich op wedstrijden, sportlicenties en records maar geeft onvoldoende aandacht aan luchtruimzaken. Dat ligt nu bij de aeroclubs zelf. De Rus Sergey Ananov sloot hier op aan en ging in op de positie van luchtsporten in Rusland. Luchtsporten aldaar gaan gebukt onder een enorme regeldruk en in de uitvoering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen grote luchtvaart en luchtsporten.

SG Susanne Schödel stapt op

Enkele dagen na de conferentie deelde FAI -president Bob Henderson mede dat Secretaris-Generaal Susanne Schödel is opgestapt. Haar taken zijn per direct overgenomen door Markus Haggeney, die voorlopig als ‘Acting SG’ zal optreden.

KNVvL en FAI

Nederland heeft in het verleden drie keer de FAI Algemene Vergadering georganiseerd, in 1932 en 1953 te Den Haag en in 2015 te Rotterdam. De editie van 2020 zal plaatsvinden in Wuhan, China.