In de KNVvL nieuwsbrief van 30 november jl. is bericht dat, op basis van berichtgeving vanuit Europe Air Sports (EAS), een mogelijkheid zou komen tot een bijdrage in de kosten vanuit de Europese Commissie voor de verplichte vervanging van 25 kHz radio's door 8.33 kHz radio's.

De KNVvL heeft deze mogelijkheid uitvoerig bestudeerd en contact gehad met EAS en het, door andere EU landen ingehuurde, aanvraagbureau. Gedurende dit onderzoek is gebleken dat de kosten en de complexiteit van de aanvraag bij de Europese Commissie aanzienlijk zullen zijn.

Kosten die primair door de KNVvL gedragen en dan doorberekend moeten worden. Daarbij worden de aanvraagtermijnen, die gesteld worden door zowel nationale overheden als de Europese Commissie, zeer strikt gehandhaafd. De eerste termijn valt al op 18 januari a.s. Verder is naar voren gekomen dat het aantal reeds aangeschafte 8.33 kHz radio's bij de KNVvL onbekend is, waardoor het financiële risico voor KNVvL én aanvragers onbekend is. Ook is überhaupt niet zeker of de aanvraag door de Europese Commissie gehonoreerd zal worden.

Na zorgvuldige overweging van al deze factoren, belangen en onzekerheden, heeft de KNVvL noodgedwongen moeten besluiten dit proces niet in te gaan en geen aanvraag bij de Europese Commissie in te dienen.