In Slovenië moeten sinds kort de paragliders en hanggliders van Slovenen een registratienummer hebben. Maar dat geldt niet voor de paragliders en hanggliders van buitenlanders die in Slovenië gaan vliegen! Voor paragliders en hanggliders van buitenlanders geldt de regelgeving uit hun eigen land, al dus een bericht van de Sloveense overheid aan onze zusterorganisatie. Momenteel betekent dit voor Nederlandse schermvliegers dat hun scherm een EN of LTF certificering moet hebben, conform artikel 10 van het Reglement Schermvliegen.