Helaas kan het Passie voor Vliegen congres (18 & 19 maart 2016) - als gevolg van het lage aantal aanmeldingen van bezoekers, sponsors en exposanten - geen doorgang vinden. Alle betrokken partijen die reeds betaald hebben zullen een volledige restitutie van hun inleg ontvangen.

De organisatie beraadt zich op dit moment over een nieuwe datum en eventuele andere opzet van het Passie voor Vliegen congres. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Wij danken de sprekers, sponsoren, partnerbedrijven en vrijwilligers voor de tijd en moeite die zij in de voorbereiding van het congres hebben gestoken.

Met vriendelijke groet,
Aukje Engel
Passie voor Vliegen

Bericht van Passie voor Vliegen.